Resources listing

Report

Global Prison Trends 2016

This is the second annual edition in our Global Prison Trends series, describing key global trends in the use and practice of imprisonment.

Languages: English

Multimedia

Արդյո՞ք ազատազրկումը միշտ լավագույն լուծումն է

ՄԲԲ կազմակերպության անիմացիոն հոլովակը ցույց է տալիս ազատազրկումը ոչ արդարացված կիրառելու բացասական հետևանքներն ամբողջ աշխարհում և այլընտրանքային պատիժների կարևորությունը։

Languages: Armenian