Blog

სად ავიშენოთ საპყრობილე?!

პატიმარი, როგორც ინფექცია და ხორცმეტი ჯანმრთელ სხეულზე, მოკვეთილი და იზოლირებული უნდა იყოს საზოგადოებიდან, მაგრამ მოქალაქეების სიმშვიდისთვის მხოლოდ იზოლაცია არ კმარა! პატიმარი, რაც შეიძლება შორს უნდა იყოს საზოგადოებისგან, სასჯელს უნდა იხდიდეს რთულად მისადგომ კუნძულზე, უღრან ტყეში ან სადმე უკაცრიელ ადგილზე აშენებულ საპყრობილეში, რათა, გარდა იმისა, რომ მინიმალური იყოს პატიმრების მავნე ზეგავლენა საზოგადოების დანარჩენ წევრებზე, ასევე სათანადო ტანჯვა განიცადონ როგორც თვითონ პატიმრებმა, ასევე პატიმართა ოჯახის წევრებმაც, რომლებსაც სასურველ პაემნებამდე უამრავი წინაღობის დაძლევა და დამცირების გადატანა მოუწევთ... - დაახლოებით ასეთი მიდგომა აქვთ პატიმრებისა და პატიმრობისადმი ტოტალიტარულ ქვეყნებში, ასეთი მიდგომა იყო საბჭოთა კავშირშიც, რომლის ნაწილი ჩვენც ვიყავით და, სადაც რთული კლიმატური პირობები და ცივილიზაციისაგან მოწყვეტა, ასევე იყო სასჯელის ნაწილი.

ჯიმშერ რეხვიაშვილი21st June 2019

პატიმარი დედების შვილები

არასამთავრობო ორგანიზაცია „ციხის საერთაშორისო რეფორმამ“ (PRI)  ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „ქალი მსჯავრდებულებისთვის, რომელთაც განუცდიათ ძალადობა, დისკრიმინაცია და სტიგმა, და მათი დაუცველი შვილებისთვის სერვისების მიწოდების გაუმჯობესება“ ფარგლებში  2017-2019 წლებში განახორციელა სხვადასხვა ტიპის დახმარების სერვისების მიწოდება, როგორც ყოფილ პატიმარ და პრობაციონერ ქალთა არასრულწლოვანი შვილებისათვის, ასევე ქალთა სპეციალურ დაწესებულებაში მსჯავრდებულ დედებთან ერთად მცხოვრები ბავშვების კეთილდღეობის და აღზრდა-განვითარების უზრუნველსაყოფად, დედებსა და შვილებს შორის პოზიტიური ემოციური ურთიერთობების ჩამოყალიბების ხელშეწყობის მიზნით.

ირენა გაბუნია17th June 2019

თავისუფლებისთვის მზადების პარადიგმები

36 წლის გიგა ცქიმანაური საინფორმაციო-სამედიცინო ფსიქოლოგიური ცენტრ  „თანადგომის“ სოციალური საწარმოს ერთ-ერთი ბენეფიციარია. გიგამ შვიდწლიანი სასჯელი მოიხადა. ჰქონდა ნივთიერებებზე დამოკიდებულების პრობლემები. ბოლო ექვსი თვეა ის არტ თერაპიისა და ფსიქოლოგიური დახმარების ჯგუფებშიც აქტიურად არის ჩართული. ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილმა პროექტმა „გაუმჯობესებული შესაძლებლობები პატიმრების, ყოფილი პატიმრებისა და პრობაციონერების ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციისათვის“ მისი ცხოვრება ძირეულად შეცვალა.

ირმა კახურაშვილი12th June 2019

კრიმინალური სუბკულტურა – ბარიერი პატიმრების რეაბილიტაციისთვის

საერთაშორისო საზოგადოება უკვე დიდი ხანია შეთანხმდა, რომ სასჯელის უმთავრესი მიზანი დამნაშავის დასჯა არ არის, არამედ იმაზე ზრუნვა, რომ მოვახერხოთ დამნაშავის რესოციალიზაცია და ხელი შევუწყოთ საზოგადოებაში მის ინტეგრაციას. როგორც გაეროს, ასევე ევროსაბჭოს სტანდარტები პირდაპირ უსვამს ხაზს, რომ სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების რეაბილიტაციაზე. ასევე ეროვნული კანონმდებლობაც გვეუბნება, რომ სასჯელის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი, სხვა მიზნებთან ერთად (სამართლიანობის აღდგენა, ახალი დანაშაულის თავიდან აცილება) არის დამნაშავის რესოციალიზაცია.

ტატო ქელბაქიანი20th May 2019

The Flip Side of the Coin

At the end of last year, our organization (Penal Reform International) and its partner organizations (Human Rights Centre and Rehabilitation Initiative of Vulnerable Groups) took part in prison monitoring under the National Preventive Mechanism of the Public Defender of Georgia. Our team and that of the Public Defender considered the rights of prison staff alongside the rights of prisoners.

Elene Gabelaia15th April 2019

მედლის მეორე მხარე

გასული წლის ბოლოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მანდატით, ჩვენი ორგანიზაცია („ციხის საერთაშორისო რეფორმა“) თავის პარტნიორ ორგანიზაცებთან ერთად („ადამიანის უფლებათა ცენტრი“ და „ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის“) ჩართული იყო პენიტენციური დაწესებულებების მონიტორინგში. ჩვენი გუნდი სახალხო დამცველის თანამშრომლებთან ერთად იკვლევდა ციხის პერსონალის უფლებრივ მდგომარეობას პატიმრების უფლებრივ მდგომარეობასთან ერთად.

ელენე გაბელაია10th April 2019

გზა საზოგადოებისაკენ – თავისუფლების შენება

ციხის გარემო პატიმრისათვის თავისუფალი არჩევანის დაკარგვაა, ყოველდღიური სტიგმა; მან უნდა დაიცვას თავსმოხვეული მკაცრი წესები, გადარჩეს  . . . ასეთ პირობებში შეინარჩუნო ცხოვრების გაგრძელების მოტივაცია, საკმაოდ რთულია. მაინც რა არის საჭირო პატიმრის რესოციალიზაციისა და საზოგადოებაში რეინტეგრაციისათვის? რა მიდგომით უნდა გატარდეს რესოციალიზაციის პროცესის დაგეგმვა და განხორციელება? ამ კითხვებზე პასუხი შეგიძლიათ ამ ბლოგში იხილოთ.

ანა კანჯარაძე, ნინო ლორთქიფანიძე, თამარ აბულაძე12th March 2019

Way to the Society

The imprisonment for a prisoner is loss of a free choice, an everyday stigma; a prisoner must follow the strict rules, s/he must survive…  Under such circumstances, it is immensely difficult to keep the motivation to continue one’s life. What is necessary for the re-socialization and reintegration of the prisoner into the society? How one should plan and implement the process and based on what? Answers on those questions can be found in this blog.

Ana Kanjaradze, Nino Lortkipanidze, Tamar Abuladze12th March 2019