Blog

“სხვანაირები” და “ჩვენნაირები”

2018 წლის ცხელ ივლისში ერთიან ეროვნულ გამოცდებს ვაბარებდი. რიგით მესამე გამოცდა ინგლისურ ენაში მქონდა. საგამოცდო ცენტრში ადრე მომიწია მისვლა, რეგისტრაციის გავლისას  ჩემ წინ პატიმარი მოხვდა, ჩემი ასაკის ან ოდნავ მეტის იქნებოდა, ორი ბადრაგი ახლდა და ერთად გადაადგილდებოდნენ. თავის აუდიტორიაში გადამისამართების შემდეგ, რეგისტრატორმა ქალბატონმა ჩაილაპარაკა, იმედია,  თავისნაირებთან იქნებაო. ჩემი აუდიტორია „სხვანაირების“ გვერდით იყო, არ შემიხედავს, თუმცა ვიცოდი, „ჩემნაირებიც“ იყვნენ იქ, რეგისტრატორისდა სამწუხაროდ პატიმრები იზოლირებულ აუდიტორიებში არ წერდნენ გამოცდებს

მარიამ დანგაძე11th July 2019

Where to build a prison?!

A prisoner should be cut off and isolated from the society, as an infection or an outgrowth on the skin from a healthy body, but isolation is not enough for the peacefulness of the citizens! Prisoners should be as far from the public as possible and serve their sentence on the island, which is difficult to reach, in the backwoods or in a prison built on uninhabited place, so that in addition to having minimal influence on the rest of the public, the prisoners as well as their family members, who want to visit them, suffer from a lot of obstacles and humiliations… - this is an approach towards prisoners and imprisonment in totalitarian countries, this was an approach in the Soviet Union as well, part of which was Georgia, where rough climate and detachment from civilization was also part of the punishment.

Jimsher Rekhviashvili9th July 2019

Paradigms of Preparing for Freedom

The duty of the society does not end with a prisoner’s release. No less significant process starts after the release. For this purpose, it is important to prepare convicts for the release. Convicts should be given opportunities to participate in variety of programs, which will help them in the process of painless integration in the society. For this purpose, all appropriate means shall be used – religious care, vocational guidance and training, social protection, employment, physical development

Irma Kakhurashvili9th July 2019

Breaking down barriers: children, neuro-disability and access to justice

Frances Sheahan & Prof Huw Williams write about children who are affected by neuro-disability in criminal justice systems. Specific needs of these children are rarely recognised, understood or accommodated. This blog looks at the kind of structural, procedural and attitudinal barriers that prevent them from realising their rights when they are in conflict with the law.

Frances Sheahan & Professor Huw Williams4th July 2019

Criminal Subculture – Barrier to Prisoner Rehabilitation

The international community has long agreed that the main purpose of the criminal sentence is not to punish the offenders, but to ensure their resocialization and to support their social integration. The United Nations and the Council of Europe standards directly emphasize that the state should ensure the rehabilitation of persons in conflict with the law. The national legislation also states that one of the main purposes of the punishment, along with other purposes (e.g., restoration of justice, prevention of a new crime) is to rehabilitate the offender.

Tato Kelbakiani28th June 2019

სად ავიშენოთ საპყრობილე?!

პატიმარი, როგორც ინფექცია და ხორცმეტი ჯანმრთელ სხეულზე, მოკვეთილი და იზოლირებული უნდა იყოს საზოგადოებიდან, მაგრამ მოქალაქეების სიმშვიდისთვის მხოლოდ იზოლაცია არ კმარა! პატიმარი, რაც შეიძლება შორს უნდა იყოს საზოგადოებისგან, სასჯელს უნდა იხდიდეს რთულად მისადგომ კუნძულზე, უღრან ტყეში ან სადმე უკაცრიელ ადგილზე აშენებულ საპყრობილეში, რათა, გარდა იმისა, რომ მინიმალური იყოს პატიმრების მავნე ზეგავლენა საზოგადოების დანარჩენ წევრებზე, ასევე სათანადო ტანჯვა განიცადონ როგორც თვითონ პატიმრებმა, ასევე პატიმართა ოჯახის წევრებმაც, რომლებსაც სასურველ პაემნებამდე უამრავი წინაღობის დაძლევა და დამცირების გადატანა მოუწევთ... - დაახლოებით ასეთი მიდგომა აქვთ პატიმრებისა და პატიმრობისადმი ტოტალიტარულ ქვეყნებში, ასეთი მიდგომა იყო საბჭოთა კავშირშიც, რომლის ნაწილი ჩვენც ვიყავით და, სადაც რთული კლიმატური პირობები და ცივილიზაციისაგან მოწყვეტა, ასევე იყო სასჯელის ნაწილი.

ჯიმშერ რეხვიაშვილი21st June 2019

პატიმარი დედების შვილები

არასამთავრობო ორგანიზაცია „ციხის საერთაშორისო რეფორმამ“ (PRI)  ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „ქალი მსჯავრდებულებისთვის, რომელთაც განუცდიათ ძალადობა, დისკრიმინაცია და სტიგმა, და მათი დაუცველი შვილებისთვის სერვისების მიწოდების გაუმჯობესება“ ფარგლებში  2017-2019 წლებში განახორციელა სხვადასხვა ტიპის დახმარების სერვისების მიწოდება, როგორც ყოფილ პატიმარ და პრობაციონერ ქალთა არასრულწლოვანი შვილებისათვის, ასევე ქალთა სპეციალურ დაწესებულებაში მსჯავრდებულ დედებთან ერთად მცხოვრები ბავშვების კეთილდღეობის და აღზრდა-განვითარების უზრუნველსაყოფად, დედებსა და შვილებს შორის პოზიტიური ემოციური ურთიერთობების ჩამოყალიბების ხელშეწყობის მიზნით.

ირენა გაბუნია17th June 2019

თავისუფლებისთვის მზადების პარადიგმები

36 წლის გიგა ცქიმანაური საინფორმაციო-სამედიცინო ფსიქოლოგიური ცენტრ  „თანადგომის“ სოციალური საწარმოს ერთ-ერთი ბენეფიციარია. გიგამ შვიდწლიანი სასჯელი მოიხადა. ჰქონდა ნივთიერებებზე დამოკიდებულების პრობლემები. ბოლო ექვსი თვეა ის არტ თერაპიისა და ფსიქოლოგიური დახმარების ჯგუფებშიც აქტიურად არის ჩართული. ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილმა პროექტმა „გაუმჯობესებული შესაძლებლობები პატიმრების, ყოფილი პატიმრებისა და პრობაციონერების ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციისათვის“ მისი ცხოვრება ძირეულად შეცვალა.

ირმა კახურაშვილი12th June 2019

კრიმინალური სუბკულტურა – ბარიერი პატიმრების რეაბილიტაციისთვის

საერთაშორისო საზოგადოება უკვე დიდი ხანია შეთანხმდა, რომ სასჯელის უმთავრესი მიზანი დამნაშავის დასჯა არ არის, არამედ იმაზე ზრუნვა, რომ მოვახერხოთ დამნაშავის რესოციალიზაცია და ხელი შევუწყოთ საზოგადოებაში მის ინტეგრაციას. როგორც გაეროს, ასევე ევროსაბჭოს სტანდარტები პირდაპირ უსვამს ხაზს, რომ სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების რეაბილიტაციაზე. ასევე ეროვნული კანონმდებლობაც გვეუბნება, რომ სასჯელის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი, სხვა მიზნებთან ერთად (სამართლიანობის აღდგენა, ახალი დანაშაულის თავიდან აცილება) არის დამნაშავის რესოციალიზაცია.

ტატო ქელბაქიანი20th May 2019