Blog

მსჯავრდებულის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის მნიშვნელობა, რეგულირება ეროვნული და საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით

მსჯავრდებული პირის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაცია მეტად მნიშვნელოვანია დანაშაულის რეციდვის პრევენციისა და მსჯავრდებულის საზოადოებაში სრულფასოვან წევრად დაბრუნებისთვის. კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირის წარმატებული რეაბილიტაცია-რესოციალიზაცია კი მრავალი ფაქტორის ერთობლიობაზეა დამოკიდებული: ლიბერალური სისხლისსამართლებრივი პოლიტიკა, სახელმწიფო უწყებათა ეფექტიანი ფუნქციონირება, საზოგადოების წევრების მხარდაჭერა და სხვ. როგორც ზემოთ განვიხილეთ საქართველომ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა და მნიშვნელოვანი პროგრამები შეიმუშავა რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციისთვის, თუმცა არსებობს ხსენებული პრობლემები, როგორც პროგრამებისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის ნაკლებობის თვალსაზრისით, ასევე ბენეფიციართა დაბალი მოტივაციისა და კრიმინალური სუბკულტურის მიხედვით, რაც საჭიროებს მოგვარებასა და ეფექტური გზების მოძიებას.

რუსუდან სულამანიძე11th July 2019

პატიმარი ქალები საქართველოში – სტიგმა, რომელსაც 5 წერტილი აქვს

საქართველოში ტრადიციული შეხედულებები ქალის როლისა და ბუნების შესახებ ჯერ კიდევ ფართოდ არის გავრცელებული და დანაშაული რჩება მასკულინურ ფენომენად. საზოგადოება ნაკლებად შემწყნარებელია ყოფილი პატიმრის მიმართ, აღიქვამს მას როგორც „დამნაშავეს“ და შესაბამისად ეპყრობა. შედეგად, მსჯავრდებულებს ექმნებათ სხვადასხვა სახის სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები, რაც რეციდივის შანსს ერთი-ორად ზრდის. საქმე კიდევ უფრო რთულდება პატიმარი ქალების შემთხვევაში. როგორც ქართული, ისე მსოფლიო გამოცდილება ადასტურებს, რომ ისინი განიცდიან ძლიერ ზეწოლასა და დისკრიმინაციას საზოგადოების მხრიდან. ქალის მიერ ჩადენილი დანაშაული უფრო რთულად „საპატიებელია“, რადგანაც პატრიარქალურ საზოგადოებაში მოქმედებს ორმაგი სტანდარტები: ის, რაც ეპატიება მამაკაცს, სრულიად დაუშვებელია ქალისთვის. პატიმრობა კი სწორედ ასეთი მოცემულობაა. საზოგადოება უფრო  მეტად მიმტევებელია მამაკაცი პატიმრების მიმართ, ქალები კი განიცდიან ორმაგ დისკრიმინაციას, ერთი მხრივ, საკუთარი სქესისა და, მეორე მხრივ, დამნაშავის იარლიყის გამო.

სალომე ღლონტი11th July 2019

“სხვანაირები” და “ჩვენნაირები”

2018 წლის ცხელ ივლისში ერთიან ეროვნულ გამოცდებს ვაბარებდი. რიგით მესამე გამოცდა ინგლისურ ენაში მქონდა. საგამოცდო ცენტრში ადრე მომიწია მისვლა, რეგისტრაციის გავლისას  ჩემ წინ პატიმარი მოხვდა, ჩემი ასაკის ან ოდნავ მეტის იქნებოდა, ორი ბადრაგი ახლდა და ერთად გადაადგილდებოდნენ. თავის აუდიტორიაში გადამისამართების შემდეგ, რეგისტრატორმა ქალბატონმა ჩაილაპარაკა, იმედია,  თავისნაირებთან იქნებაო. ჩემი აუდიტორია „სხვანაირების“ გვერდით იყო, არ შემიხედავს, თუმცა ვიცოდი, „ჩემნაირებიც“ იყვნენ იქ, რეგისტრატორისდა სამწუხაროდ პატიმრები იზოლირებულ აუდიტორიებში არ წერდნენ გამოცდებს

მარიამ დანგაძე11th July 2019

Where to build a prison?!

A prisoner should be cut off and isolated from the society, as an infection or an outgrowth on the skin from a healthy body, but isolation is not enough for the peacefulness of the citizens! Prisoners should be as far from the public as possible and serve their sentence on the island, which is difficult to reach, in the backwoods or in a prison built on uninhabited place, so that in addition to having minimal influence on the rest of the public, the prisoners as well as their family members, who want to visit them, suffer from a lot of obstacles and humiliations… - this is an approach towards prisoners and imprisonment in totalitarian countries, this was an approach in the Soviet Union as well, part of which was Georgia, where rough climate and detachment from civilization was also part of the punishment.

Jimsher Rekhviashvili9th July 2019

Paradigms of Preparing for Freedom

The duty of the society does not end with a prisoner’s release. No less significant process starts after the release. For this purpose, it is important to prepare convicts for the release. Convicts should be given opportunities to participate in variety of programs, which will help them in the process of painless integration in the society. For this purpose, all appropriate means shall be used – religious care, vocational guidance and training, social protection, employment, physical development

Irma Kakhurashvili9th July 2019

Criminal Subculture – Barrier to Prisoner Rehabilitation

The international community has long agreed that the main purpose of the criminal sentence is not to punish the offenders, but to ensure their resocialization and to support their social integration. The United Nations and the Council of Europe standards directly emphasize that the state should ensure the rehabilitation of persons in conflict with the law. The national legislation also states that one of the main purposes of the punishment, along with other purposes (e.g., restoration of justice, prevention of a new crime) is to rehabilitate the offender.

Tato Kelbakiani28th June 2019

პატიმარი დედების შვილები

არასამთავრობო ორგანიზაცია „ციხის საერთაშორისო რეფორმამ“ (PRI)  ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „ქალი მსჯავრდებულებისთვის, რომელთაც განუცდიათ ძალადობა, დისკრიმინაცია და სტიგმა, და მათი დაუცველი შვილებისთვის სერვისების მიწოდების გაუმჯობესება“ ფარგლებში  2017-2019 წლებში განახორციელა სხვადასხვა ტიპის დახმარების სერვისების მიწოდება, როგორც ყოფილ პატიმარ და პრობაციონერ ქალთა არასრულწლოვანი შვილებისათვის, ასევე ქალთა სპეციალურ დაწესებულებაში მსჯავრდებულ დედებთან ერთად მცხოვრები ბავშვების კეთილდღეობის და აღზრდა-განვითარების უზრუნველსაყოფად, დედებსა და შვილებს შორის პოზიტიური ემოციური ურთიერთობების ჩამოყალიბების ხელშეწყობის მიზნით.

ირენა გაბუნია17th June 2019

თავისუფლებისთვის მზადების პარადიგმები

36 წლის გიგა ცქიმანაური საინფორმაციო-სამედიცინო ფსიქოლოგიური ცენტრ  „თანადგომის“ სოციალური საწარმოს ერთ-ერთი ბენეფიციარია. გიგამ შვიდწლიანი სასჯელი მოიხადა. ჰქონდა ნივთიერებებზე დამოკიდებულების პრობლემები. ბოლო ექვსი თვეა ის არტ თერაპიისა და ფსიქოლოგიური დახმარების ჯგუფებშიც აქტიურად არის ჩართული. ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილმა პროექტმა „გაუმჯობესებული შესაძლებლობები პატიმრების, ყოფილი პატიმრებისა და პრობაციონერების ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციისათვის“ მისი ცხოვრება ძირეულად შეცვალა.

ირმა კახურაშვილი12th June 2019

კრიმინალური სუბკულტურა – ბარიერი პატიმრების რეაბილიტაციისთვის

საერთაშორისო საზოგადოება უკვე დიდი ხანია შეთანხმდა, რომ სასჯელის უმთავრესი მიზანი დამნაშავის დასჯა არ არის, არამედ იმაზე ზრუნვა, რომ მოვახერხოთ დამნაშავის რესოციალიზაცია და ხელი შევუწყოთ საზოგადოებაში მის ინტეგრაციას. როგორც გაეროს, ასევე ევროსაბჭოს სტანდარტები პირდაპირ უსვამს ხაზს, რომ სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების რეაბილიტაციაზე. ასევე ეროვნული კანონმდებლობაც გვეუბნება, რომ სასჯელის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი, სხვა მიზნებთან ერთად (სამართლიანობის აღდგენა, ახალი დანაშაულის თავიდან აცილება) არის დამნაშავის რესოციალიზაცია.

ტატო ქელბაქიანი20th May 2019

The Flip Side of the Coin

At the end of last year, our organization (Penal Reform International) and its partner organizations (Human Rights Centre and Rehabilitation Initiative of Vulnerable Groups) took part in prison monitoring under the National Preventive Mechanism of the Public Defender of Georgia. Our team and that of the Public Defender considered the rights of prison staff alongside the rights of prisoners.

Elene Gabelaia15th April 2019