ცხოვრება ციხეში: საქართველოს პენიტენციური სისტემის პასუხი კოვიდ-19-ზე და დასკვნები იმაზე, თუ რას ვფიქრობთ „შიდა“ და „გარეთა“ მხარეზე

Costanza Curro18th May 2020

Comments

აკაკი, 19th May 2020 at 12:34

სტატიაში პრობლემის სირთულე ძირიტადად ადეკვატურადაა დანახული, ტუმცა ცოტა უსამართლოდაც, რადგან პასუხი, ტუნდაც მიახლოებული ალბატობიტ არაა გაცემული უმტავრეს შეკითხვაზე, როგორი უნდა ყოფილიყო არსებული მდგომარეობის ალტერნატივა და მით უმეტეს ამ ალტერნატივის სავარაუდო ეფექტი, შედეგის ერთი მხარე ალბატ უმტავრესი ცნობილია – სამინისტროს მიერ არჩეული სტრატეგიის არგლებში არ მოხდა ე.წ. „ციხის კლასტერის“ ფორმირება. ეს უკვე მიღწევაა. მტკივნეული მშობიარობის შედეგი ჯანმრთელი ახალშობილია და არა გასარეცხი თეთრეული; როცა ყველაფერი ჩაივლის პენიტენციური სივრცის პრობლემათა მოგვარება ჩვენი მანამდე არსებული რესურსებისა და კომპეტენციების შესაბამისად წარიმართება; რატომ ვთხოვთ ციხეს კოვიდ-კრიზისის პერიოდში უფრო სრულყოფილი და სუფთა იყოს, ვიდრე კრიზისამდე იყო. შედომებს და ხარვეზებს ციხეს არავინ ჩამოაწერს.

South Caucasus Regional Office, 03rd Jul 2020 at 14:12

This blog is part of a series that discusses pressing issues in Georgia’s criminal justice system. All of the blogs are posted by external authors and do not necessarily represent the views of Penal Reform International.

Leave a comment

Your email address will 
not be published