მსჯავრდებულის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის მნიშვნელობა, რეგულირება ეროვნული და საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით

რუსუდან სულამანიძე11th July 2019

Leave a comment

Your email address will 
not be published