იზოლაციაში იზოლირებულები – უთანასწორობა პენიტენციურ სისტემაში

Nino Demetrashvili9th May 2020

Leave a comment

Your email address will 
not be published